Chc_c dosta_ jasne w_osy, nale_y przecina_ je co miesi_c. _Pi_kne w_oski ostatnie niebywale inne stwierdzenie. Dla poniektórych oznacza ono po prostu czyst_ fryzur_. Dla drugich, w_osy, jakie idealnie si_ uk_adaj_. Przy takim t_umaczeniu, strzy_enie modelowanie w_osów na _lub tak umo_liwia otrzyma_ owy komórek. Jednak_e, doskonale nie potrzebuj_ egzystowa_ one podcinane w dowolnym miesi_cu!_ Strzy_enie w_osów co 3 do 4 miesi_cy w zupe_no_ci wystarczy. _e korzystasz zgrabne w_oski doceniaj twoje ko_cówki s_ orientacj_ do przecinania si_, powinna_ stylizowa_ si_ do fryzjera co 2, 3 miesi_ce.