Szampon, który si_ pieni, lepiej myje gdzie farbowa_ w_osy? Na czym chce Obecni zasadniczo? Na ca_ych równie_ nastrojowych w_osach b_d_ na kolorowej pianie? SLS (Sodium Lauryl Sulfate) i SLES (Sodium Laureth Sulfate) owo tre_ci myj_ce, pochodne soli, jakie cierpi_ za mieszanie si_ szamponów. Je_eli a twój szampon niesamowicie szybko a du_o si_ pieni, potrafisz stanowi_ pewno__, _e jakim_ z jego czo_owych odcinków s_ tymczasem owe materie. Zupe_nie ich nie stosowali_my. Kosmetyki FARMAGAN udowadniaj_, _e zdrowie a zabezpieczenie w_osków stanowi najwa_niejsze.